Information om Alzheimers

Infosida om Alzheimers

Alzheimers sjukdom är en form av demenssjukdom och står för så mycket som 60 % av alla fall av just demens i Sverige. Det går att läsa om på demenscentrum. Detta är en sjukdom som gör att hjärnvävnaden gradvis blir förstörd, eftersom att nervcellerna förtvinas och dör i en omfattning som är onormal. Det som drabbas är hela storhjärnan och då hjässloberna och tinningloberna. På alzheimersverige.se, finns det bra fakta om denna sjukdom. Bland annat så står det att det finns idag en mängd olika sorters demenssjukdomar, eller kognitiva hjärnsjukdomar. Det finns forskare som misstänker att det finns fler av dem än vad som hittills har konstaterats. Man kan säga att dessa demenssjukdomar finns i två olika typer. Den första är primärdegenerativ demens och det är hit Alzheimers sjukdom räknas. Andra sjukdomar av denna typ är frontallobsdemens samt Lewy body sjukdom. Den andra typen heter vaskulär demens. Då är det en hjärnskada på grund av att hjärnan fått en begränsad syretillförsel.

Det finns även andra sjukdomar samt skador som kan leda till symptom som ser ut som demens. Då kallas det för sekundära demenssjukdomar. De som kan bli drabbade är de som fått en infektionssjukdom som till exempel HIV, eller att man har haft ett långt alkoholmissbruk eller en hjärntumör.

Symptom på Alzheimers

Det symptom som är det vanligaste att man får tidigt är att man upplever problem med närminnet. Sedan så kan förmågan att tala även minska kraftigt. De som drabbats av sjukdomen får ofta en känsla, som är frustrerande, att de måste ha kontakt med allt och alla, så ingen glömmer bort dem. Den som drabbas av Alzheimers brukar även förlägga saker, glömmer bort att de har möten att gå på, eller att de inte kan prestera om de blir pressade. Det sker då i en kronisk art, så att det hela tiden är på detta vis. Detta kan leda till att personen gör allt för att undvika situationer som är krävande, just för att man tror att man inte ska klara av dem. Det händer även att personer som drabbats, i ett tidigt stadium helt isolerar sig. Ett senare symptom är att man drabbas av demens och har svårt för att klara av dagliga sysslor.

Typer av Alzheimers

Det finns idag olika typer av Alzheimers. Sporadisk Alzheimers sjukdom är den vanligaste varianten och de omfattar runt 90 % av alla fall. Detta är det som drabbar de som är 65 år och äldre oftast. Detta kallas även för Senil demens av alzheimertyp.

En annan typ av Alzheimers är presenil Alzheimers sjukdom, som debuterar innan 65 års ålder, ibland så tidigt som vid 40 års ålder.

Sedan så finns det som kallas för Familjär Alzheimers sjukdom. Den är kopplad till ärftlighet, men även mycket sällsynt. Det är oftast mindre än 2 % av alla som drabbats av Alzheimers som har denna form. Detta är en form som även träder fram tidigare än andra typer av Alzheimers. Forskarna har upptäckt cirka 200 genmutationer, alltså förändringar som är av sjuklig art, i arvsanlagen.