Tecken på att du drabbats av Alzheimers

Alzheimers sjukdom drabbar ungefär 70 personer i Sverige varje dag och det är oftast närminnet som först blir drabbat. Det finns sätt att tidigt upptäcka sjukdomen. Det första är som sagt minnet. En person som drabbats, har just minnesproblem och det är därmed det vanligaste tecknet. Man minns inte längre vad man gjorde nyss, eller att man skulle ha varit någonstans under dagen. Ett annat tecken är att man har problem med orientering, alltså att man inte vet var i ett rum man befinner sig till exempel.  Eller så hittar du inte hem efter den vanliga promenaden, trots att du gått samma runda i flera år. Det kan även vara svårigheter med att läsa av klockans urtavla, eller se andra saker, som en del tror är synrelaterade problem, men kan vara tecken på Alzheimers sjukdom. Det kan även omfatta praktiska problem, att man inte längre hanterar saker i vardagen, som att diska, laga mat, borsta tänderna med mera.

Ytterligare tecken att hålla koll på

Det finns även de som drabbas av problem med tidsuppfattningen så väl som att de får svårt att kommunicera. Det är svårt att uttala ord, eller förstå dem. Det kan vara vanliga ord, som man inte haft problem med innan. Det kan även vara svårigheter med att läsa texter. Att lägga bort saker och inte hitta dem igen är även det ett tecken på sjukdomen, eller att man lägger saker på platser där de absolut inte ska vara, som mjölken i garderoben, eller plånboken i frysen. Ett annat tecken är att du har svårt att organisera dig, och att planera eller lösa problem. Det finns även de som drabbas av depression, som gör att man blir nedstämd och drar sig undan. Det händer även att man blir aggressiv, så som att man blir irriterad i tid och otid och för konstiga saker. Ett annat ovanligt tecken på sjukdomen, är att man blir blind.