Att vara anhörig till en person med Alzheimers

Om du är anhörig till en person som drabbats av denna sjukdom, så kan det vara så att du har behov av stöd och hjälp. På alzheimersverige.se, finns det telefonrådgivning du kan vända dig till. Du kan även bli medlem i Alzheimer Sverige. Det är viktigt att du känner att du får det stöd du behöver, av andra familjemedlemmar, andra vårdgivare och så vidare. Sedan är det också bra att se till att hantera vardagen på ett bra sätt och skapa rutiner. Många gånger är det stora utmaningar du ställs inför om du ska vårda en person i hemmet som drabbats av en form av demens. Skapar du rutiner och en struktur så blir det enklare för dig. Se även till att du behandlar din anhörige som innan, då personen fortfarande är en människa som har känslor. Försök ha en aktiv vardag och lär er kommunicera på nya sätt, om de gamla inte funkar.

Hjälp och stöd i vardagen

Du och den person i din närhet som drabbats har rätt till en del saker. Det finns flera grundläggande rättigheter. Bland annat ska du kunna få hjälp med medicinsk diagnos och vård men även med vila och avlastning från ditt eget vårdarbete. Du kan få hjälp via sjukvård och socialtjänsten. Sedan finns det många olika organisationer som gärna hjälper till och bidrar för att du ska få en enklare vardag. Personen som drabbas har även rätt till stöd och hjälp till att kunna leva ett värdigt och självständigt liv. Om du som anhörig vill lära dig mer om Alzheimers sjukdom, eller andra kognitiva sjukdomar, så finns det flera olika sorters utbildningar att gå. Det finns även föreläsningar och mycket annat att gå på för att lära sig mer om att vara anhörig till en drabbad person.